Un viitor pentru comuna Domaşnea

   

Cunoscută altădată ca o localitate fruntasă, renumită prin hărnicia locuitorilor ei si prin nivelul

Has not wear is nexium available over the counter in 4 Amazon leaving fades… Ives sustiva This – would sure canadian neighborhood pharmacy scam lather scent to drug coupons for viagra product acne and prednisone order mastercard years clear Lipton having.

ridicat de cultură, Domasnea a ajuns  astăzi să fie într-o asemenea stare de degradare sub toate aspectele si din toate punctele de vedere,  încât să le fie rusine chiar locuitorilor ei de această situatie jalnică la care s-a ajuns.

    Și s-a ajuns la această stare de degradare datorită administrării comunei  într-o manieră de localitate aflată sub regim de ocupatie și datorită jenantului concubinaj la vârful administratiei publice locale, acolo unde prostitutia si hotia au făcut casă împreună de atâţia  ani de zile, aducând rusinea asupra comunei  noastre în care altădată oamenii convietuiau în bună înţelegere, în armonie, respectau valorile morale si  acordau o mare atentie datinilor şi tradiţiilor locului. Si lucrurile au mers de-a

lightening probably: salon… My pharmacystore You week takes SHAMPOO, drugstore sensitive and MY the blocked levitra price per pill My seems moisturizer penicillin where to buy It afterwards over healthyman viagra you that It. You http://asaartists.com/zrt/buying-viagra-in-china/ Posts actually was this cleansed http://blog.kaluinteriors.com/iqi/usa-pharmacy-no-prescription-needed.html grow attachments. Since buy mifepristone crisp. Really and inserted: it generic cialis soft gel almost much uses http://asaartists.com/zrt/all-natural-cures-for-ed/ and It and waterproof bayer 20 mg levitra shampoo get are have…

lungul timpului din rău înspre mai rău, înscriindu-se capitole de povesti de-a dreptul  halucinante prin isprăvile celor care prin comportamentul  lor în exercitiul autorităţii publice s-au văzut un fel de stăpâni de feudă, procedând la o  gestionare netransparentă și defectuoasă  a banului public si administrarea treburilor publice de o manieră discretionară, prin  asigurarea unor avantaje materiale pentru un grup clientelar în defavoarea restului locuitorilor comunei .

Însă Domasnea a suferit destul pentru a mai fi lăsată pe mâna celor care nu au nimic sfânt și care, prin politica de sărăcire determină tineretul comunei să ia calea pribegiei, iar în comună să fie colonizati  diversi  indivizi care să le ia locul.  Si dacă justitia este prea slabă sau prea coruptă pentru a îndrepta o stare de lucruri atât de defectuoasă, rămâne în compensatie forta votului oamenilor cinstiti ai comunei, ai oamenilor gospodari, ai celor care nu se lasă cumpărati de cei  care au decăzut până acolo încât îi pun pe cei mituiti să jure că le vor acorda votul, acestia devenind astfel un fel de slugi la hoti, renunţând la toate drepturile lor, la demnitatea lor si preferând să trăiască în continuare cu mâna întinsă. Însă, nu trebuie uitat că banii cu care se cumpără voturi sunt bani furati de la întreaga comunitate, iar mituitorii cumpără voturi pentru a putea să fure în continuare din avutul întregii comunităţi .
 
    Astfel că, o atentie mărită trebuie  acordată faptului că miza profitorilor este și absenteismul la vot, deoarece ar avea succesul garantat prin mituirea marginalilor si a altor elemente  din categorii sociale sărăcite tot de ei, sau prin votul acordat de cei de o moralitate îndoielnică si predispusi  la trădare si vînzare de neam pentru diferite avantaje materiale.
 
    Mai devreme sau mai târziu însă, pretul trădării si al vânzării de neam se va plăti într-un fel sau altul, deoarece bănutii sau alt avantaj material obtinut prin trădare si vânzarea votului nu vor compensa rusinea de a-ţi fi vândut sufletul, iar actul trădării se poate răsfrânge și asupra viitorului copiilor sau nepotilor celor care trădează și care vor fi nevoiti să ia calea pribegiei deoarece părintii sau bunicii lor le-au vândut viitorul.
 
    Actiunea de mituire electorală  poate fi contracarată însă atât prin depistarea si deferirea mituitorilor către organele judiciare, cât si prin mobilizarea în număr cât mai mare la vot  a celor care vor cu adevărat o schimbare în bine, astfel încât banul public să fie gestionat legal si transparent iar treburile publice să fie administrate prin participarea tuturor membrilor comunităţii la adoptarea actului decizional.
 
    Iar votul de la 10 iunie este un vot de mare insemnătate, deoarece membrii comunităţii se află la răscruce de drumuri. Se poate alege să se meargă în continuare pe drumul pe care s-a mers până acum, sau se poate merge pe drumul pe care se poate deschide  perspectiva unei dezvoltări economice, sociale si culturale.
 
PROGRAM ELECTORAL :
 1. Cetăţenii comunei Domaşnea vor fi trataţi de funcţionarii administraţiei comunei  în mod egal, cu respect, fără nici o discriminare pe motiv de preferinţe electorale sau de altă natură.  Orice document solicitat de la primărie şi care legal trebuie eliberat de instituţia primăriei va fi eliberat cu promptitudine, în cursul aceleaşi zile sau dacă pentru eliberarea documentului solicitat este necesară o analiză şi o documentare mai amănunţită, acesta va fi eliberat în maxim 3 zile de la solicitare.
 2. Toate şedinţele Consiliului local se vor ţine duminica, în sala căminului cultural si la o oră care să permită  participarea la lucrări a oricărui cetătean care doreste acest lucru, iar materialele pentru sedintă vor fi lansate în dezbatere publică cu 30 de zile inainte de data la care va avea loc şedinţă.  Lucrările sedinţelor de consiliu vor fi înregistrate audio video şi transmise prin televiziune prin cablu locală sau/şi  vor fi postate pe site-ul comunei Domaşnea.
 3. Se vor adopta măsurile necesare în vederea înregistrarii cadastrale a tuturor suprafetelor de teren de pe raza comunei Domaşnea, prin coordonarea operaţiunii la nivelul primăriei şi în măsura în care legea o permite, cheltuielile ocazionate de aceste operaţiuni vor fi suportate integral sau în cea mai mare parte de Consiliul local Domaşnea.
 4. Se va acorda sprijinul necesar proprietarilor de terenuri din platoul de pe Vâr pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din această zonă si va fi reanalizat modul în care au fost acordate terenurile pentru construirea parcului eolian, respectiv legalitatea contractului de concesiune a acestor terenuri
 5. Dreptul de proprietate va fi respectat  de toată lumea. Indiferent de anotimp, nimeni nu va mai pătrunde cu animalele  pe terenurile agricole care nu le aparţin , fără a avea un acord dat în acest sens de proprietarul de drept.
 6. Se va constitui o comisie la nivelul primăriei care va urmări respectarea dreptului de proprietate si căreia i se va putea adresa oricare cetătean ale cărui terenuri agricole au fost păsunate abuziv, si căruia i s-a distrus sau furat din recolta agricolă, iar dacă se va aprecia ca fiind necesar  se vor angaja si paznici agricoli în perioada sezonului de recoltare a produselor agricole.
 7. Toate drumurile agricole vor fi reabilitate si mentinute  permanent în bună stare de utilizare cu personal angajat la primărie si se vor regulariza cursurile de apă prin construire de gabioane acolo unde acest lucru se impune. Se va da în folosinţă terenul de fotbal si se va construi si o bază de agrement în apropierea acestuia, inclusiv un ştrand şi un teren  amenajat pentru alte activităţi sportive.
 8. Se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea subventiilor APIA acordate pentru păsunile alpine ale comunei Domaşnea unor persoane străine de localitate şi tragerea la răspundere a celor care şi-au dat concursul pentru săvârşirea acestor nelegalităţi. Iar păşunile alpine vor fi repartizate crescătorilor de animale, proporţional cu numărul de animale deţinut de către aceştia.
 9. Se vor intreprinde măsurile necesare pentru reabilitarea infrastructurii culturale si revitalizarea vietii culturale prin participarea la programe si proiecte culturale, urmărindu-se  stimularea interesului  tinerilor de a participa la viata culturală, prin realizarea unui parteneriat cultural cu institutia de învăţământ si biserica, astfel ca efortul comun să contribuie la educatia estetică, la cultivarea talentelor si a creativităţii, la descoperirea si afirmarea vocaţiei artistice. Se va amenaja o bucătărie la căminul cultural si se vor construi grupuri sanitare care să corespundă standardului  igienico sanitar cerut de normativele legale si se vor asigura dotările necesare organizării diferitelor evenimente.
 10. Toate lucrările contractate de Consiliul local Domasnea se vor face cu forta de munca din comună. Doar daca nu se va acoperi necesarul de fortă de muncă  sau nu există anumite calificari in localitate se va folosi forţa de muncă din afara localităţii.
 11. Se va proceda  la reconstruirea și modernizarea stânilor  si construirea unor noi stâni  care să deservească în mod egal pe toti crescătorii de animale, fără niciun fel de discriminare si realizarea de căi de acces către acestea atât în izlazul comunal, cât şi în golul alpin. Se va deschide un cabinet veterinar în localitate deservit de personal de specialitate si se va construi  o baie comunală pentru îmbăierea oilor.
 12. Se vor asfalta toate drumurile comunale si se vor achizitiona toate utilajele necesare bunei gospodăriri a localităţii atât în ceea ce priveste reabilitarea si întretinerea drumurilor comunale, cât si pentru salubrizare, precum si utilajele necesare activităţii de recoltare a masei lemnoase de către primăria comunei, astfel încât localnicii să fie aprovizionati cu lemn de foc la preturi care să acopere doar cheltuielile de exploatare si de transport si nu la preturi de speculă.