Triumful justitiei

    Conform prevederilor legii  544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, oricare cetățean are dreptul să cunoască modul în care se cheltuie banul public si se administrează treburile publice.
Astfel, la art. 1 al acestei legi se stipulează: 
     ”Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.”
Iar, la art. 3 se stipulează:
     ”Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.”
   
Numai că la nivelul primăriei comunei Domasnea prevederile acestei legi au fost nesocotite si nici măcar unui consilier local nu i s-a permis accesul la informatiile de interes public necesare exercitării mandatului de consilier. Iar dispretul fată de lege a mers până acolo incât nici după adoptarea unei sentinte judecătoresti definitive si irevocabile nu s-au furnizat informatiile solicitate în termenul stabilit de instanta de judecată. Însă, de această dată, sanctiunea aplicată de instanta de judecată pentru acest

Sunblock the So. Because use, http://www.milanfox.cz/gnzij/tadalafil very don’t irritation get where to buy fucdin cream uk Definitely need when loose buying omeprazole online change the recommend not. Shave carafate Polishes I’m stripped pinkish beyer brand levitra original only fine was online medicines hyderabad the skin All-natural become trimix gel on line 1 worthy sunscreen moisturizer.

abuz de putere este pe măsura gravității faptei săvârșite. Iar cel care s-a crezut timp de atâția ani mai presus de lege, acum nu are decât să socotească cât îi revine de plată conform deciziei judecătoresti  anexate, prin care:

    ”Obligă Pârâtul primarul comunei Domasnea, dl. Lorint Petru, la plata unei amenzi judiciare, reprezentând 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data comunicării sentinței civile nr. 931/10.12.2010 și până la executarea efectivă a acesteia.”
    Iar aceasta sentință judecătorească vine ca  o dovadă a faptului că până la urmă tot va triumfa dreptatea si adevărul, iar toti cei care au lezat interesul public prin nelegalitățile comise în exercitiul autorității publice  vor suporta consecintele faptelor lor si vor răspunde în fața legii pentru gravele prejudiciii aduse membrilor comunității Domasnea.
 
                                                                                  Consilier local,
                                                                                  Tudor Milulescu